Shenzhen Dedao Furniture Co., Ltd.
ซัพพลายเออร์ระดับทอง
ซัพพลายเออร์ระดับทอง คือการเป็นสมาชิกแบบพรีเมี่ยมของซัพพลายเออร์ใน Alibaba.com สมาชิกจะได้รับเครื่องมือการโฆษณาสินค้า เพิ่มการรับรู้ถึงสินค้า และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน
Shenzhen Dedao Furniture Co., Ltd.
Guangdong, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

17%

17.00%

เอเชียใต้

15%

15.00%

อเมริกาเหนือ

15%

15.00%

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10%

10.00%

ยุโรปเหนือ

10%

10.00%

ตะวันออกกลาง

5%

5.00%

ยุโรปตะวันออก

5%

5.00%

แอฟริกา

5%

5.00%

อเมริกากลาง

5%

5.00%

ยุโรปตะวันตก

5%

5.00%

อเมริกาใต้

3%

3.00%

เอเชียตะวันออก

ตลาดหลัก รายได้รวม (%)
เอเชียใต้ 17.00%
อเมริกาเหนือ 15.00%
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 15.00%
ยุโรปเหนือ 10.00%
ตะวันออกกลาง 10.00%
ยุโรปตะวันออก 5.00%
แอฟริกา 5.00%
อเมริกากลาง 5.00%
ยุโรปตะวันตก 5.00%
อเมริกาใต้ 5.00%
ตลาดในประเทศ 5.00%
เอเชียตะวันออก 3.00%

ข้อตกลงทางธุรกิจ

เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: Express Delivery
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: shenzhen, guangzhou, foshan

ความสามารถทางการค้า

จำนวนพนักงานในแผนกการค้า: 6-10 People
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: 10 Day(s)
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้